Twój koszyk 0 PLN
Kategorie
PL / PLN

Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

 

REKLAMACJE-RĘKOJMIA 

1. PODCZAS PRÓBY REKLAMACJI USZKODZONEGO LUB ZNISZCZONEGO PODCZAS DOSTAWY PRODUKTU NIEZBĘDNY JEST PROTOKÓŁ USZKODZENIA PACZKI WYPISYWANY/GENEROWANY PODCZAS ODBIORU PRODUKTU. KLIENT PODCZAS ODBIORU PRZESYŁKI MA OBOWIĄZEK DOKŁADNEGO ZWERYFIKOWANIA I ZAWARTOŚCI !

 

2.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 

3.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Skład Materiałów Budowlanych DOMBUD S.C. ul.Katowicka 8a 41-100 Siemianowice Śląskie lub pod adresem dombud@dombud.eu 

 

4.Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej. 

 

5.Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 5.W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki. 

 

 

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

1.Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Skład Materiałów Budowlanych DOMBUD S.C. ul.Katowicka 8a 41-100 Siemianowice Śląskie lub pod adresem poczty elektronicznej dombud@dombud.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego. 

 

2.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. 

 

3.Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. 

Opublikowano:
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki