GRUNT PERMURO GT  KABE 10 litrów
  • GRUNT PERMURO GT  KABE 10 litrów

KABE PERMURO GT - grunt pod tynki akrylowe | 10 l

zł81.00
Tax included
Quantity
Last items in stock

Ask about price

Ask about product price

KABE PERMURO GT - grunt pod tynki akrylowe | 10 l

KABE PERMURO GT - grunt pod tynki akrylowe | 10 l


Please fill up below informations. System will send price for requested product immediately to email address provided.

* Required fields

Cancel or 

  Możliwość odłożenia płatności nawet do 21 dni, dzięki serwisowi Twisto

Dowiedz się więcej...

  Szybka dostawa na plac budowy

Czytaj więcej o dostawach...

 

Gwarancja najniższych cen !!!

Masa gruntująca Permuro GT to preparat  na  bazie  dyspersji  akrylowej  i  wypełniaczy  mineralnych,  przeznaczony  do  właściwego  przygotowania  podłoża  pod  akrylowe  masy  tynkarskie  PERMURO  (tzn.  pod  PERMURO, PERMURO  AVANT, PERMURO  AKORD, PERMURO TYNK ROLKOWY i PERMURO W). Służy do gruntowania wszelkich typowych podłoży budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynków oraz warstwy zbrojonej w systemie ociepleń KABE THERM RENO**   i  KABE THERM AKORD**. Stosowany jest zarówno na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny), jak i na podłożach pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. W przypadku nowo wykonanych pod-łoży mineralnych możliwe jest zastosowanie preparatu już po 2-tygodniowym okresie sezonowania

Cechy produktu:

Bazowy środek wiążący spoiwo kopolimerowe
Pigmenty organiczne i nieorganiczne pigmenty barwne
Zawartość lotnych związków organicznych LZO kat. A/g. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO
Barwa biała lub podbarwiana pod kolor tynku
Średnie zużycie ok. 0,20 l/m² (w zależności od chłonności podłoża)
Gęstość 1,35 g/cm³
Zawartość substancji stałych ok. 60%
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża) od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza ≤75%
Opakowania Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 5 i 10 l produktu
Przechowywanie Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć

Sposób użycia:

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub za-brudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Przy mniejszych nierównościach (do 5 mm) można od razu wyrównać i wygładzić podłoże zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wy-równawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować preparatemBUDOGRUNT ZG (na zewnątrz) / BUDOGRUNT WG (do wnętrz). W przypadku nakładania preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Przed zastosowaniem preparatu w systemie ociepleń KABE THERM RENO i KABE THERM AKORD, należy wykonać warstwy podkładowe systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków - ETICS. Preparat można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach następuje po ok. 3-4 dniach.

 PRZYGOTOWANIE PREPARATU: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Preparatu nie wolno rozcieńczać.

 NANOSZENIE: Preparat nanosić na podłoże za pomocą pędzla lub wałka malarskiego.

 WYSYCHANIE:  Okres  sezonowania  naniesionego  na  podłożu  preparatu  przed  nakładaniem  tynku  wynosi  ok.  24  godzin.  Nowo  naniesioną  powłokę  chronić  przed  opadami  atmosferycznymi  i  kondensacją  wilgoci,  aż  do  jej  całkowitego  wyschnięcia. Pomieszczenia zamknięte należy po gruntowaniu przewietrzyć.

 WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność mogą powodować wolniejsze wysycha-nie preparatu. Należy wówczas odczekać z nakładaniem masy tynkarskiej, aż do całkowitego wyschnięcia preparatu gruntującego. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio  nasłonecznionych  i  przy  silnym  wietrze.  W  celu  ochrony  niewyschniętej  warstwy  preparatu  przed  szkodliwym  oddziaływaniem  czynników  atmosferycznych  zaleca  się  zastosowanie  na  rusztowaniach  odpowiednich  siatek  ochronnych.

571
1 Item

Data sheet

Zużycie na m2
Color
Bazowy środek wiążący
Gęstość
1,35 g/cm³
Temperatura stosowania
Pigmenty
odporne na wpływ czynników atmosferycznych organiczne i nieorganiczne pigmenty barwne
Względna wilgotność powietrza
≤75%
Pojemność opakowania
10 l

Specific References

You might also like