Home

Home

List of products by brand HELUZ

Firma HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. Produkuje i dostarcza na rynek
kompletny system ceramiczny do realizacji stanu surowego budynku.
Obecnie spółka jest drugim co do wielkości producentem i dostawcą
materiałów ceramicznych na czeskim rynku.
W ostatnich latach spółka inwestowała do modernizacji i automatyzacji produkcji
(linie wyrównujące i paletujące), niemałe środki finansowe
wydano też na poprawę środowiska w okolicy cegielni, ponieważ w każdej cegielni
 wybudowano urządzenia do oczyszczania spalin.
Obecnie znaczną część produkcji spółki stanowią pustaki ceramiczne STI
(łącznie z galanterią STI ) do murów obwodowych, które wykazują
wysokie parametry izolacyjności cieplnej.
Za pustak ceramiczny 44 STI spółka HELUZ otrzymała na wystawie
FOR ARCH 2003 Wyróżnienie za pustak ceramiczny z wyjątkowo wysokimi parametrami termoizolacyjnymi.
Cegielnia Hevlín dostarcza  wysokiej jakości pustaki
 ceramiczne SUPE®THERM do wysoce termoizolacyjnych murów obwodowych.
 Wysoką jakość pustaków ceramicznych zapewnia zaawansowana technologia,
 doświadczenie pracowników a przede wszystkim jakość stosowanego surowca.
 Unikalna glina ceramiczna jest wydobywana w bezpośrednim sąsiedztwie
 obiektów produkcyjnych. Pochodzi z terenów sedymentów kredowych
 z wysoką zawartością diatomitów. Warstwa szarych wapienno-ilastych
 i pylastych iłów ma w niektórych miejscach miąższość do 600 metrów.